Gündelikçi Kadınlar

Gündelikçi kadınlar düzenli veya düzensiz olarak evlere temizliğe gider; temizlik, ütü, çamaşır,yemek, çocuk bakmak gibi ev işlerini yaparlar. Ayrıca aylıkçı olarak temizlik ya da bakım hizmeti sunan; yaşlı hasta, çocuk bakıcılığı yaparak ekmeğini kazanan kadınlar da var.

Bu kadınlar iş tarifi için ev işçisi diyoruz. Ev işçiliği tanımı Türkiye’ye son yıllarda girdi. Hızla benimsendi ve artık evlerde ücretli çalışan temizlik, bakım işleri yapan gündelikçi, aylıkçı, göçmen kadın işçiler bir kimlik edindi; ev işçisi oldu.

Cinsiyetçi iş bölümü ile inmelenmiş kadın emeğinin iş piyasasında konumlanışı oldukça karmaşık ve çetrefilli. Burada da benzer bir durumla yüz yüze geliyoruz. Var iken yok sayılıyoruz.

Ev hizmetlerinde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçi sayılmıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da ev işçilerini kapsam dışı bıraktı. Öte yandan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, ev hizmetinde ücretli ve sürekli çalışanları sigortalı sayıyor, öte yandan 30 günden az çalışanlar sosyal güvenceden yararlanamıyor. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na eklenen yeni maddelerle birlikte, Borçlar Kanunu ev işçilerine bir kapı olarak gösteriliyor. Birbiriyle çelişen bu yasalar tam bir kaos yaratıyor. Yasayı uygulamakla görevli olanlar dahi aralarında anlaşamazken ev işçileri ne yapacak?

Son zamanlarda ilk kez bu konular devlet yetkilileri, hükümet ve muhalefet partilerinin de katılımıyla tartışılıyor. Buna sevinelim mi, yoksa üzülelim mi ona yazının sonunda birlikte karar verelim.

Yakın bir tarihte AKP Kadın Kolları, Güldal Akşit başkanlığında bir çalıştay organize etti. Üç milletvekilinin katıldığı bu çalıştaya konuyla irtibatlı pek çok kişi; SSK, Maliye, Göçmen Bürosu, iş müfettişleri, sosyal güvenlik uzmanları, Özel İstihdam Bürosu (ÖİB) dernekleri ve sendikalar (“taraflar”) da katıldı… CHP de benzer bir çalıştay düzenlemişti. Hatta BDP ve CHP konuyla ilgili meclise önerge de verdiler. En son 20 Şubat 2013′de ise ILO “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Ulusal Konferansı” düzenledi. Konferansa bir Bakan ve dört milletvekili katıldı. Devlet katlarından ilgili, yetkili kişiler ve yine “taraflar” olarak sendikalar bir de Özel İstihdam Bürolarının (ÖİB) Dernek temsilcileri de vardı. Görüldüğü gibi ev işçileri mevzuu AKP’nin de gündeminde. Ancak nasıl, ne şekilde ona daha sonra geleceğiz.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.